Lidé pomáhají lidem.

Děkuji dárci za pomoc. Ať jsi kdo jsi jsem konečně doma. Nakoupil jsi mi vše potřebné pro sestrojení hvězdné lodě.ET.

[text-blocks id="accesskeys"]