Lidé pomáhají lidem.

Pomoc s platbou elektřiny před odpojením

Pokud pro případné Dobrodaly není překážkou, že jsem svoji lásku, empatii a péči odevzdala znevýhodněným zvířatům, vybudovala pro ně azyl a snažila se jim řadu let poskytovat pomoc i v případech, kdy již byly odsouzeny k utracení, ráda sdělím více info a na případný sdělený telefonní kontakt budu ráda reagovat zpět. Poslední roky "lockdownu" a následného skokového zdražování se bohužel znatelně podepsalo na reálném provozu azylu, vzrůstající režie, nárůst cen energií a veškerých služeb a produktů je prostě likvidační, pokud neexistují finanční rezervy a možnosti, sám to nikdo neustojí. Rodinu a osoby blízké nemám, odchodem z Prahy na venkov se záměrem pomáhat zvířatům se zpřetrhaly i běžné kontakty, bohužel čas plyne a ubývá zdraví i sil, všeobecná ekonomická situace není příliš optimistická, tím spíše si vážím každé případné pomoci.
Vyúčtování elektřiny a nezbytných doplatků režie jsem uhradila, bohužel následovala výzva k platbě zvýšených záloh, nyní již po splatnosti, s hrozbou přerušením dodávky(cca 8.000,- ) . i dílčí pomoc je naděje

Kontakt:

 Tel.: |  Email: agadarkcat@email.cz

Zobrazit kategorii Energie

[text-blocks id="accesskeys"]